Zapraszamy do projektu Mobilne Centrum Rodziny

Stowarzyszenie CTI e-Misja od 1 marca 2017 roku rozpoczęło realizację projektu „Mobilne Centrum Rodziny”. Projekt jest realizowany w ramach Programu FIO i potrwa do końca grudnia 2017 r. Skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od urodzenia do 3 lat.

Głównym celem projektu jest integracja, aktywizacja społeczna oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu opieki, wychowania i wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci i rodziców dzieci w wieku do 3 lat.

Do projektu zaprosimy 20 rodziców/opiekunów. Wraz z dziećmi będą oni brać udział w cotygodniowych, 2 godzinnych spotkaniach. Spotkania będą odbywały się w dwóch miejscowościach: Płużnica i Płąchawy. Zajęcia będą zorganizowane tak, aby co drugi tydzień odbywały się warsztaty/pogadanki/konsultacje ze specjalistami (dietetyk, logopeda, psycholog, pediatra, instruktor wiązania chust, instruktor udzielania pierwszej pomocy, fizjoterapeuta, itp.), a co drugi tydzień będą odbywały się spotkanie w gronie własnym uczestników projektu wraz z ich dziećmi. Każda z dwóch grup będzie miała swojego animatora, który będzie inspirował kreatywne zabawy rodziców z dziećmi, zachęcał do podejmowania rozmów i dyskusji, integrował grupy.

Na jedno z takich spotkań uczestnicy przyjdą w towarzystwie najbliższej rodziny (starsze dzieci, drugi rodzic/opiekun, dziadkowie). Rodziny wezmą udział w sesji fotograficznej wykonanej przez profesjonalnego fotografa. Zdjęcia z sesji zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego projekt. Kolejnym działaniem będzie praca nad inicjatywami lokalnymi w 4 podgrupach liczących po 5 uczestników. Każdy zespół będzie miał za zadanie opracowanie 1 wydarzenie dla dzieci z udziałem lokalnej społeczności. W ramach realizowanego przedsięwzięcia, każda z grup otrzyma wsparcie merytoryczne eksperta oraz środki finansowe na realizację zaplanowanego wydarzenia. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas Spotkania podsumowującego projekt. Ponadto w ramach projektu zorganizowany zostanie Piknik Rodzinny jako wydarzenie towarzyszące corocznej, gminnej imprezie „Święto Rodziny”. Piknik Rodzinny będzie miał charakter otwartej imprezy, wezmą w nim udział uczestnicy projektu wraz z rodzinami a także inne chętne rodziny z dziećmi. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia do 2 sal (zabawki, materiały do prac kreatywnych, maty edukacyjne, itp.) gdzie będą odbywały się cotygodniowe zajęcia, niezbędny do tego, aby rodzice w spotkaniach mogli uczestniczyć wraz z małymi dziećmi.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu już teraz!

Prosimy o wypełnienie formularza, który pomoże zorientować się w Państwa preferencjach co do godzin i miejsca zajęć.

FORMULARZ

Powyższy formularz nie jest formularzem zgłoszeniowym. Zgłoszenia będą przyjmowane po spotkaniu organizacyjnym.

Spotkanie Organizacyjne odbędzie się 27.04.2017 r. w TRGP Płużnica o godzinie 16.00.

Informacje: Jolanta Skonieczka, tel. 512 675 283

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich