II Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Fabryka firm

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja wydłuża drugi nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Fabryka firm”.

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Kto może wziąć udział w projekcie?
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Jakie powiaty obejmuje projekt?
Projekt obejmuje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński, miasta Grudziądz i Włocławek.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w terminie od 11.09.2017r. do 23.10.2017 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, Płużnica 64, 87-214 Płużnica

UWAGA!: Decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji. Zachęcamy też do sprawdzenia za pomocą karty oceny formalnej, czy wniosek został poprawnie przygotowany.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela: Julia Nowosielska, j.nowosielska[małpa]e-misja.org.pl  tel. 883 135 297, 56 688 7452 lub Jolanta Skonieczka, tel. 512 675 283

Zakres i formy wsparcia uczestników projektu „Fabryka firm”:

– Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (podstawowe przepisy prawne dotyczące założenia i funkcjonowania firmy; prawo pracy i przepisy BHP; podstawy księgowości; formy opodatkowania; podatek dochodowy; ZUS – obowiązki pracodawcy, rozliczenia, dokumentacja; US- podatki, deklaracje, prawa i obowiązki podatnika; biznesplan) – łącznie 20 godzin.

– Indywidualne doradztwo biznesowe dla każdego uczestnika projektu (56 osób).

– Dotacja na otwarcie własnej firmy w wysokości do 24 400 zł dla 42 osób.

– Comiesięczne wsparcie pomostowe na sfinansowanie bieżących kosztów działalności gospodarczej, w wysokości do 1200 zł przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy oraz do 1000 zł przez kolejnych 6 miesięcy.

– Indywidualne doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

– Opieka i pomoc mentora w prowadzeniu firmy dla osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin rekrutacji.

2. Formularz rekrutacyjny – wersja do edycji

Formularz rekrutacyjny – pdf

3. Karta oceny doradcy zawodowego.

4. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.

5. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.

6. Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

7. Oświadczenie o statusie kandydata.

UWAGA!: Wypełniając formularz, prosimy zwrócić szczególną uwagę na punkt II. Aktualny status Kandydata. Punkt 1 i 2 są rozłączne. Kandydat wypełniający Formularz, nie może być jednocześnie osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Jeśli w pkt 1 zaznaczono odpowiedź „TAK”, to w pkt 2 należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”.

Ponadto prosimy upewnić się porównując formularz w wersji edytowalnej z wersją pdf, czy w formularzu rekrutacyjnym w pkt I. Dane kandydata, są wszystkie tabelki. Zdarza się, że niektóre edytory ucinają część tabelek.