Wyniki rekrutacji do projektu „Fabryka firm”- II nabór uzupełniający

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że zakończona została rekrutacja uzupełniająca II naboru do projektu „Fabryka firm”.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór uzupełniający wpłynęło do CTI e-Misja 16 Formularzy rekrutacyjnych, z czego 1 Formularz został odrzucony na etapie oceny formalnej. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, których Formularze rekrutacyjne uzyskały wymagane minimum punktowe. Poniżej zamieszczamy listę z w wynikami.

Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w rozmowie z doradcą zawodowym, który określi potrzeby szkoleniowe i doradcze uczestnika. Następnie odbędzie się szkolenie ABC Przedsiębiorczości (3 dni szkoleniowe) oraz doradztwo indywidualne.

1. Lista osób zakwalifikowanych