Nabór wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe dla uczestników z II tury – planowany termin

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników z II tury rekrutacji, będzie prowadzony w dniach od 15 maja do 23 maja 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami.

W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr telefonu 883 135 297 lub email: j.nowosielska@e-misja.org.pl

DOKUMENTY:

1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

2. Formularz informacji – pomoc de minimis

3. Oświadczenia

4. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego