Zapraszamy do projektu „O wielkim rodzicu małego człowieka”

Stowarzyszenie CTI e-Misja od 1 maja 2018 roku rozpoczęło realizację projektu „O wielkim rodzicu małego człowieka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu FIO i potrwa do końca grudnia 2018 r. Skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od urodzenia do 4 lat, mieszkających w gminie Płużnica.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego wśród 30 rodziców dzieci w wieku od 0 do lat 3 z terenu gminy Płużnica.

Jednym z pierwszych działań w projekcie będzie zorganizowanie Strefy Malucha podczas Święta Rodziny. Podobnie jak w ubiegłym roku, będzie to wydzielone miejsce w budynku sali gimnastycznej należącej do Szkoły Podstawowej w Płużnicy. Będzie ono przystosowane do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, gdzie rodziny będą mogły usiąść z dziećmi, pobawić się, zjeść posiłek, odpocząć. Tam też będzie można zgłosić chęć udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona etapowo. W ramach I ścieżki zrekrutujemy uczestników do grup zabawowych na cykl 20  spotkań. Rekrutacja będzie prowadzona wśród rodziców dzieci, które nie ukończyły 4 lat. Do projektu przyjmiemy 2 ośmioosobowe grupy uczestników: I grupa – rodzice z dziećmi od 0 do 1 roku życia; II grupa – rodzice z dziećmi od 1 roku do 3 lat. Zrekrutowani rodzice wraz z dziećmi wezmą udział w dwudziestu 1,5 godzinnych, cotygodniowych spotkaniach. Każda grupa będzie miała swojego animatora, który przez kilka pierwszych zajęć będzie pokazywał jak kreatywnie i rozwijająco spędzać czas z dzieckiem, a następnie „dowodzenie” przekaże rodzicom uczestniczącym w spotkaniach. Na spotkania będą również zapraszani specjaliści tacy jak: logopeda, fizjoterapeuta, psycholog, instruktor noszenia dzieci w chuście, itp. by dzielić się fachową wiedzą z uczestnikami. Spotkania będą odbywały się w miejscowości Płużnica, w sali wyposażonej w ramach projektu w sprzęt i zabawki dostosowane do potrzeb małych dzieci. Do udziału w tych spotkaniach zaprosimy 16 osób.

W ramach II ścieżki będziemy rekrutować osoby na 3 szkolenia podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz kompetencje z zakresu pisania projektów. Łącznie w szkoleniach weźmie udział 36 osób.

Następnie rodzice biorący udział w cotygodniowych spotkaniach jak i szkoleniach (I i II ścieżka) zostaną podzieleni na 4 grupy i w podgrupach zorganizują 4 inicjatywy lokalne dla dzieci. Wspólnie wszyscy uczestnicy projektu przygotują też wydarzenie z okazji obchodów 100 – lecia niepodległości Polski. Wydarzenie to będzie dedykowane dla małych dzieci z gminy Płużnica. Dodatkowo, pod koniec realizacji projektu, zaprosimy lokalną społeczność do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym projekt.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu już teraz! Liczba miejsc ograniczona!

Do projektu mogą zgłosić się osoby mieszkające w gminie Płużnica z dziećmi, które nie ukończyły 4 roku życia.

Preferowane będą osoby, które nie brały jeszcze udziału w projektach, nie pełnią żadnych funkcji społecznych, nie są członkiniami/członkami organizacji pozarządowych oraz nie realizowały żadnych projektów na rzecz lokalnej społeczności.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: CTI e-Misja, Płużnica 64, 87-214 Płużnica, mailem   j.skonieczka[at]e-misja.org.pl lub dostarczyć do biura w Płużnicy (budynek po Banku Spółdzielczym). Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca.

karta_zgloszeniowa_FIO2018

Informacje: Jolanta Skonieczka, tel. 512 675 283, email: j.skonieczka[at]e-misja.org.pl

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich