Planowane projekty

W styczniu 2019 r. CTI e-Misja złożyło wniosek o dofinansowanie w konkursie FIO. Do końca marca będą ogłoszone wyniki. Celem projektu jest pobudzenie aktywności rodziców małych dzieci.

W lutym z kolei złożone zostały dwa wniosku do programu Erasmus. Jeden z nich na wymianę młodzieży z Polski i Litwy a drugi na wymianę młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, z Polski i Ukrainy. Wyniki poznamy najprawdopodobniej w kwietniu 2019 r.

Ponadto planujemy modernizację sieci internetowej. W najbliższych miesiącach będziemy testować anteny sektorowe w nowej technologii. Oczekujemy, że dzięki nowym rozwiązaniom będziemy w stanie przesyłać do klientów Internet o prędkości do 20 MB.

O wynikach i postępach prac będziemy informować na naszej stronie i profilu na FB