MAMY kobiety z mocą!

Stowarzyszenie CTI e-Misja zaprasza do udziału w projekcie MAMY kobiety z mocą.

Proponujemy BEZPŁATNE wsparcie dla mieszkanek powiatu wąbrzeskiego – mam dzieci w wieku do 3 lat – będących na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, które chciałyby rozwijać swoje kompetencje i podjąć działania w sferze życia publicznego.

Wszystkie mamy, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie – zakładamy, że będzie ich 50 – odbędą 2 spotkania z tutorem, a następnie w zgodzie ze zgłaszanymi potrzebami rozwojowymi, wezmą udział w szkoleniach – szkoleniach „szytych na miarę”. Dodatkowo dla mam dzieci do roku, poprowadzimy przez 8 tygodni 2 rozwojowe grupy wsparcia (online).

Następnie mamy włączą się w realizację inicjatywy wolontarystycznej jaką będzie wymiana ubranek dziecięcych „Podaj Dalej”. Kolejnym działaniem będą Wizyty poznawcze, podczas których uczestniczki zapoznają się ze specyfiką pracy osób ze sfery życia publicznego (np. wójcina/burmistrzyni, radna, sołtyska, prezeska NGO, posłanka/senatorka). Ponadto w ramach wizyt poznawczych uczestniczki projektu wezmą udział w co najmniej jednym spotkaniu w swojej gminie: tj. sesji rady gminy bądź miasta, spotkaniu sołeckim, czy spotkaniu konsultacyjnym. Zwieńczeniem projektu będzie Forum Kobiet Aktywnych.

REKRUTACJA

W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić formularz elektroniczny. Prosimy wybrać odpowiednią opcję: Ścieżka I (dla mam dzieci do 1 roku z rozwojowymi grupami wsparcia); Ścieżka II (dla mam dzieci od roku do 3 lat).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym – do wyczerpania miejsc.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Rozwojowe grupy wsparcia maj – czerwiec 2020 r.

– 2 grupy wsparcia po 10 uczestniczek, 8 spotkań online (raz w tygodniu przez 2 godziny).

– Podczas spotkań stworzymy przestrzeń, aby młode mamy mogły się poznać, przyjrzeć swoim potrzebom i wspierać się wzajemnie.

– Tematy, które będą omawiane na poszczególnych spotkaniach będą wynikać bezpośrednio z potrzeb zgłoszonych przez uczestniczki i będą wypracowane podczas pierwszego spotkania. Przykładowe tematy: relacje, dziecko, praca, codzienne obowiązki, autorytety, wolontariat itp.

Tutoring – doradztwo indywidualne maj – czerwiec 2020

– 2 rozmowy godzinne z doradcą.

Na pierwszym spotkaniu rozpoznane zostaną potrzeby mam i nakreślona zostanie ścieżka ich rozwoju. Drugie spotkanie będzie usystematyzowaniem rozpoczętego procesu zmiany.

*Z uwagi na panującą epidemię i ograniczenia z tego wynikające działania będzie prowadzone zdalnie.

Wymagania: komputer z kamerką i mikrofonem, internet i „chwila” spokoju.

Szkolenia rozwojowe Czerwiec – październik 2020 r.

– 10 szkoleń 3 dniowych (po 3 godziny każdy dzień szkoleniowy).

Tematy szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestniczek. Zakładamy, że mogą to być szkolenia z zakresu: 

Jak skutecznie wyznaczać cele i efektywnie je osiągać; organizacja czasu pracy; komunikacja interpersonalna; poczucie własnej wartości; przedsiębiorczość; ale też warsztat ze stylistą czy może szkolenie z technologii informacyjnych.

Każda z uczestniczek będzie mogła skorzystać z 2-3 szkoleń.

Jeśli mamy zgłoszą taką potrzebę, podczas szkoleń, będzie zapewniona opieka nad dziećmi.

*Zakładamy, że szkolenia odbędą się zgodnie z planem, w sali szkoleniowej – jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, będą to szkolenia zdalne.

Akcja wolontarystyczna „Podaj Dalej” listopad 2020 r.

Przeprowadzimy zbiórkę ubranek dziecięcych. W zamian za przekazane ubranka mamy otrzymają kupony. W dniu finału akcji wszystkie ubranka będą wystawione w sali, a uczestniczki akcji Podaj Dalej – w zamian za kupon – będą mogły wybierać dla swojego dziecka taki rozmiar ubranek jakiego potrzebują w zamian za kupon.

Wizyty poznawcze wrzesień – listopad 2020 r.

W ramach wizyt poznawczych uczestniczki projektu odwiedzą kobiety działające publicznie (pani wójt/burmistrz, radna, posłanka/senatorka, sołtyska, działaczka ngo). Wyjazd będzie miał na celu zapoznanie się ze specyfiką pracy tych osób.

Ponadto mamy wezmą udział w co najmniej jednym spotkaniu w swojej gminie: tj. sesji rady gminy bądź miasta, spotkaniu sołeckim, czy spotkaniu konsultacyjnym.

Forum Kobiet Aktywnych listopad 2020 r.

Spotkanie podsumowujące rezultaty projektu ale też spotkanie inspirujące do angażowania się w życie publiczne. W trakcie forum wystąpią osoby, które na swoim przykładzie pokażą, że rodzicielstwo nie musi przeszkadzać w byciu aktywnym obywatelem. Podczas Forum zastanowimy się wspólnie, jakie są potrzeby mam małych dzieci w naszym powiecie. Aby ułatwić rodzicom z małymi dziećmi udział w spotkaniu, równolegle zostaną zorganizowane animacje dla dzieci.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu. Tel. 512 675 283, kobietyzmoca[at]e-misja.org.pl