Zapraszamy do projektu „O wielkim rodzicu małego człowieka”

Stowarzyszenie CTI e-Misja od 1 maja 2018 roku rozpoczęło realizację projektu „O wielkim rodzicu małego człowieka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu FIO i potrwa do końca grudnia 2018 r. Skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od urodzenia do 4 lat, mieszkających w gminie Płużnica. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego wśród 30[…]Czytaj dalej

Termin naboru biznesplanów – uczestnicy z II tury naboru

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o dotację i biznesplanów w projekcie „Fabryka firm” rozpocznie się 12 marca 2018 r. Nabór wniosków dotyczy Uczestników, którzy dostali się do projektu w II turze rekrutacji. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest ukończenie doradztwa podstawowego. Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie[…]Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do projektu „Fabryka firm”- II nabór uzupełniający

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że zakończona została rekrutacja uzupełniająca II naboru do projektu „Fabryka firm”. W odpowiedzi na ogłoszony nabór uzupełniający wpłynęło do CTI e-Misja 16 Formularzy rekrutacyjnych, z czego 1 Formularz został odrzucony na etapie oceny formalnej. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, których Formularze rekrutacyjne uzyskały wymagane minimum punktowe. Poniżej[…]Czytaj dalej

Nabór wniosków na wsparcie pomostowe – planowany termin

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego będzie prowadzony w dniach od 9 stycznia 2018 r. do 18 stycznia 2018 r. Nabór wniosków dotyczy Uczestników, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami. W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o[…]Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do projektu „Fabryka firm”- II nabór

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że zakończony został etap rekrutacyjny II naboru do projektu „Fabryka firm”. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło do CTI e-Misja 47 Formularzy rekrutacyjnych, z czego 4 Formularz został odrzucony na etapie oceny formalnej, a 1 Formularz jest w toku wyjaśnień formalnych. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, których[…]Czytaj dalej

Nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu Fabryka firm

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja ogłasza nabór uzupełniający Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Fabryka firm”. „Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Kto może wziąć udział w projekcie? W[…]Czytaj dalej