Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, jest organizacją pozarządową, która wspiera działania obywateli w zakresie przedsiębiorczości, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, animuje współpracę międzynarodową oraz rozwija społeczeństwo informacyjne.

W ramach działalności statutowej organizacja udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzi szkolenia, organizuje wymiany międzynarodowe oraz pomaga w tworzeniu stron internetowych lokalnych organizacji pozarządowych.

Ponadto stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu, serwisu komputerowego oraz tworzenia stron internetowych w systemach zarządzania treścią.

W latach 2007-2010 zorganizowaliśmy 39 bezpłatnych szkoleń, w których udział wzięło 445 osób. Zajęcia finansowane były między innymi w ramach programu e-VITA II Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rzeczpospolita Internetowa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dostarczamy Internet mieszkańcom gminy Płużnica. Posiadamy pukty dostępowe w 14 wsiach. Z naszych usług pod koniec 2009 r. korzystało 350 rodzin.

Podobno nie samym Internetem człowiek żyje… Dlatego też czasami organizujemy międzynarodowe wymiany dzieci i młodzieży. Gościliśmy w gminie Płużnica młodych ludzi z Kanady, Ukrainy, Holandii, Niemiec, Litwy, Francji i USA.