Nabór wniosków na wsparcie pomostowe – planowany termin

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego będzie prowadzony w dniach od 9 stycznia 2018 r. do 18 stycznia 2018 r. Nabór wniosków dotyczy Uczestników, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami. W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o[…]Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do projektu „Fabryka firm”- II nabór

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że zakończony został etap rekrutacyjny II naboru do projektu „Fabryka firm”. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło do CTI e-Misja 47 Formularzy rekrutacyjnych, z czego 4 Formularz został odrzucony na etapie oceny formalnej, a 1 Formularz jest w toku wyjaśnień formalnych. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, których[…]Czytaj dalej

Nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu Fabryka firm

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja ogłasza nabór uzupełniający Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Fabryka firm”. „Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Kto może wziąć udział w projekcie? W[…]Czytaj dalej

Planowany termin naboru Biznesplanów

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że planowany termin naboru wniosków o dotację i biznesplanów w projekcie „Fabryka firm” planowany jest na 31.10.2017 r. Nabór wniosków dotyczy Uczestników, którzy dostali się do projektu w pierwszej turze rekrutacji. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest ukończenie doradztwa podstawowego. Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w[…]Czytaj dalej

Dokumenty projektowe dla uczestników projektu z I naboru

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja zamieszcza dokumenty projektowe dla uczestników projektu „Fabryka Firm”, zrekrutowanych w I naborze. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami. Dokumenty te dotyczą kolejnego etapu projektu jakim jest doradztwo indywidualne i składanie biznesplanów. Termin naboru biznesplanów będzie podany z wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz przesłany do Państwa na skrzynkę pocztową.[…]Czytaj dalej

II Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Fabryka firm

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja wydłuża drugi nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Fabryka firm”. „Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Kto może wziąć udział w projekcie? W[…]Czytaj dalej

Planowany termin ogłoszenia II naboru kandydatów do projektu „Fabryka firm”

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że rozpoczęcie II naboru do projektu „Fabryka Firm” planowane jest na 11 września 2017 r. Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z rekrutacją. Zachęcamy do zapoznania się z nimi już teraz, prosimy jednak nie przesyłać do nas dokumentów wcześniej niż po ogłoszeniu naboru. 1. Regulamin rekrutacji. 2. Formularz rekrutacyjny. 3. Karta oceny[…]Czytaj dalej

Zapraszamy do projektu Mobilne Centrum Rodziny

Stowarzyszenie CTI e-Misja od 1 marca 2017 roku rozpoczęło realizację projektu „Mobilne Centrum Rodziny”. Projekt jest realizowany w ramach Programu FIO i potrwa do końca grudnia 2017 r. Skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od urodzenia do 3 lat. Głównym celem projektu jest integracja, aktywizacja społeczna oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu opieki, wychowania[…]Czytaj dalej