Nasze własne M20

Stowarzyszenie CTI e-Misja wspólnie z grupą młodzieży realizować będzie projekt „Nasze Własne M20”. Celem działania jest ulepszenie umiejętności nawiązywania relacji bezpośrednich z innymi ludźmi oraz zwiększenie wiary we własne możliwości wśród 22 osób w wieku od 13 do 16 lat z gminy Płużnica.

Działania projektowe będą trwać od lipca 2016 roku do września 2017 roku. Przez 15 miesięcy uczestnicy będą miedzy innymi organizować wyjazd integracyjny, tworzyć swoje miejsce spotkań, organizować i uczestniczyć w warsztatach: fotograficznych, tanecznych, wokalnych oraz filmowych oraz prowadzić pozalekcyjne zajęcia dla dzieci. W ramach projektu powstanie także galeria fotografii oraz teledysk promujący miejsca młodzieżowe w gminie.

Istotą tego projektu będzie samodzielna organizacja różnych przedsięwzięć przez młodzież, oparta na grupowym podejmowaniu decyzji, planowaniu, podziale obowiązków oraz rozsądnym wydatkowaniu pieniędzy.

Stowarzyszenie na ten cel pozyskało dotację w wysokości 40 000 zł w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży.

Koordynator projektu: Justyna Jankowska