Polish your culture „Płużnica – Ostroh 2016”

W dniach od 1 do 8 sierpnia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie odbyła się wymiana młodzieży „Polish your culture” Płużnica-Ostroh 2016. Działanie miało na celu edukację międzykulturową oraz wymianę doświadczeń młodych ludzi z Polski i Ukrainy.

W projekcie wzięła udział dziewięcioosobowa grupa młodzieży z gminy Płużnica w wieku 13-28 oraz studenci z miasta Ostroh na Ukrainie. Przez 8 dni młodzi uczestniczyli w grach, animacjach oraz warsztatach pomagających w integracji i we wzajemnym poznaniu swoich kultur. W ramach programu grupa zwiedzała także gminę Płużnica i odbyła spotkanie z Wójtem. Inną formą poznania Torunia i jego zabytków było uczestnictwo w grze terenowej „Róża Kopernika” oraz wypiekanie pierników w Muzeum Piernika. Wspólne wychodzenie z escape room’u w Grudziądzu służyło udoskonaleniu umiejętności pracy w grupie międzynarodowej. Ponadto młodzież zorganizowała międzykulturowy wieczór dla rodzin polskich uczestników, podczas którego odbywały się wspólne tańce, polsko-ukraińskie śpiewy oraz oglądanie bajek. Stworzyła również logo oraz stronę CEE w Orłowie, które dostępne są na portalu Facebook.

Jak pokazała ewaluacja projektu, wymiana ta była dla wszystkich bardzo ciekawym doświadczeniem. Większość uczestników pierwszy raz brała udział w takim przedsięwzięciu. Młodzi zintegrowali się ze sobą i zapewne nawiązali znajomości, które pielęgnowane będą w przyszłości.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.