Ostrogska Kuźnia Liderów

Liderzy z Ostroga z wizytą w gminie Płużnica

W dniach od 2 do 5 listopada w gminie Płużnica gościć będą uczestnicy programu „Ostrogska Kuźnia Liderów”. Celem wizyty studyjnej jest poznanie dobrych praktyk funkcjonowania miejscowego samorządu oraz organizacji pozarządowych.

„Ostrogska Kuźnia Liderów” to projekt realizowany przez Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja w partnerstwie w Uniwersytetem Narodowym Akademia Ostrogska z Ukrainy. Bierze w nim udział 10 osób w wieku od 18 do 30 lat, które chcą zaangażować się społecznie lub politycznie i pracować na rzecz miasta Ostroh. W pierwszym etapie projektu odbyło się szkolenie na Ukrainie z zakresu pisania projektów, przeprowadzania diagnozy, kampanii wyborczej oraz wystąpień publicznych, podczas którego trenerzy z Płużnicy dzielili się swoimi doświadczeniami. Następnie uczestnicy napisali woje projekty społeczne, mające na celu rozwiązanie niektórych problemów miasta. Po odbyciu wizyty studyjnej w Płużnicy przewidziana jest także konferencja na Uniwersytecie Narodowym Akademia Ostrogska, która odbędzie się w grudniu.

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”