Wyniki rekrutacji do projektu „Fabryka firm”

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że zakończony został etap rekrutacyjny I naboru do projektu „Fabryka firm”.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło do CTI e-Misja 28 Formularzy rekrutacyjnych, z czego 1 Formularz został odrzucony na etapie oceny formalnej.

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, których Formularze rekrutacyjne uzyskały wymagane minimum punktowe. Poniżej zamieszczamy listę w wynikami.

Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w rozmowie z doradcą zawodowym, który określi potrzeby szkoleniowe i doradcze uczestnika. Następnie odbędzie się szkolenie ABC Przedsiębiorczości oraz doradztwo indywidualne. Działania te planujemy na miesiąc wrzesień – październik 2017 r.

1. Lista osób zakwalifikowanych.