Dokumenty projektowe dla uczestników projektu z I naboru

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja zamieszcza dokumenty projektowe dla uczestników projektu „Fabryka Firm”, zrekrutowanych w I naborze.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami. Dokumenty te dotyczą kolejnego etapu projektu jakim jest doradztwo indywidualne i składanie biznesplanów. Termin naboru biznesplanów będzie podany z wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz przesłany do Państwa na skrzynkę pocztową. Doradztwo indywidualne planujemy zakończyć w październiku a nabór biznesplanów ogłosić z początkiem listopada.

Zastrzegamy, że zamieszczone poniżej dokumenty mogą ulec zmianie, gdyż w dalszym ciągu oczekujemy na akceptację z Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto w regulaminie, zmianie ulegną zapisy dotyczące wymaganego zabezpieczenia wypłaconych środków. Wychodząc na przeciw Państwa prośbom zostaną złagodzone wymagania co do poręczycieli, a także wprowadzimy dodatkowe formy zabezpieczenia. Poinformujemy Państwa niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian.

DOKUMENTY:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

2. Biznesplan.

3. Biznesplan – część finansowa.

4. Karta oceny formalnej.

5. Karty oceny merytorycznej.

6. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.