Planowany termin naboru Biznesplanów

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że planowany termin naboru wniosków o dotację i biznesplanów w projekcie „Fabryka firm” planowany jest na 31.10.2017 r.

Nabór wniosków dotyczy Uczestników, którzy dostali się do projektu w pierwszej turze rekrutacji. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest ukończenie doradztwa podstawowego.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 31.10.2017 r. do 14.11.2017 r.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami.

Zastrzegamy, że w regulaminie zmianie ulegną zapisy dotyczące wymaganego zabezpieczenia wypłaconych środków. Wychodząc na przeciw Państwa prośbom zostaną złagodzone wymagania co do poręczycieli, a także wprowadzimy dodatkowe formy zabezpieczenia. Poinformujemy Państwa niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian.

W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr telefonu 883 135 297 lub email: j.nowosielska@e-misja.org.pl

DOKUMENTY:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2. Wniosek o dotację

3. Biznesplan

4. Biznesplan – część finansowa

5. Karta oceny formalnej

6. Karty oceny merytorycznej

7. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

8. Formularz informacji – pomoc de minimis

9. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego

10. Oświadczenia Uczestnika projektu