Termin naboru biznesplanów – uczestnicy z II tury naboru

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o dotację i biznesplanów w projekcie „Fabryka firm” rozpocznie się 12 marca 2018 r.

Nabór wniosków dotyczy Uczestników, którzy dostali się do projektu w II turze rekrutacji. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest ukończenie doradztwa podstawowego.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 12.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami.

W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr telefonu 883 135 297 lub email: j.nowosielska[at]e-misja.org.pl

DOKUMENTY :

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2. Wniosek o dotację

3. Biznesplan

4. Karta oceny formalnej

5. Karty oceny merytorycznej

6. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

7. Formularz informacji – pomoc de minimis

8. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego

9. Oświadczenia Uczestnika projektu

10. Oświadczenie o nr PESEL