Nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe dla uczestników z II tury naboru

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru i ocena wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników z II tury będzie prowadzona tylko dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie później niż w maju 2018 r.

Taki stan rzeczy wynika, z faktu iż projekt „Fabryka firm” kończy się 31 grudnia 2018 r. i wszelkie koszty ponoszone po tym okresie nie będą kwalifikowalne. Nie mamy możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu, a wnioski na przedłużone wsparcie pomostowe muszą obejmować swoim zakresem przynajmniej jeden pełen miesiąc.

Osoby, które założyły firmy nie później niż w maju 2018 r. mogą składać wnioski na przedłużone wsparcie pomostowe do 27 listopada 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami.

W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr telefonu 56 688 7452, 512 675 283 email: j.nowosielska@e-misja.org.pl

DOKUMENTY :

1. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Formularz informacji – pomoc de minimis

3. Oświadczenia