Nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe dla uczestników z II tury naboru

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru i ocena wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników z II tury będzie prowadzona tylko dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie później niż w maju 2018 r. Taki stan rzeczy wynika, z faktu iż projekt „Fabryka firm” kończy się 31 grudnia 2018 r. i wszelkie koszty[…]Czytaj dalej

Nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru i ocena wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników będzie prowadzony w trybie ciągłym. Nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2018 r. Z uwagi, iż uczestnicy mają różne daty otwarcia działalności gospodarczej, każdy z Uczestników będzie informowany indywidualnie o terminie w[…]Czytaj dalej

Nabór wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe dla uczestników z II tury – planowany termin

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników z II tury rekrutacji, będzie prowadzony w dniach od 15 maja do 23 maja 2018 r. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami. W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr[…]Czytaj dalej

Termin naboru biznesplanów – uczestnicy z II tury naboru

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o dotację i biznesplanów w projekcie „Fabryka firm” rozpocznie się 12 marca 2018 r. Nabór wniosków dotyczy Uczestników, którzy dostali się do projektu w II turze rekrutacji. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest ukończenie doradztwa podstawowego. Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie[…]Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do projektu „Fabryka firm”- II nabór uzupełniający

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że zakończona została rekrutacja uzupełniająca II naboru do projektu „Fabryka firm”. W odpowiedzi na ogłoszony nabór uzupełniający wpłynęło do CTI e-Misja 16 Formularzy rekrutacyjnych, z czego 1 Formularz został odrzucony na etapie oceny formalnej. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, których Formularze rekrutacyjne uzyskały wymagane minimum punktowe. Poniżej[…]Czytaj dalej

Nabór wniosków na wsparcie pomostowe – planowany termin

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego będzie prowadzony w dniach od 9 stycznia 2018 r. do 18 stycznia 2018 r. Nabór wniosków dotyczy Uczestników, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami. W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o[…]Czytaj dalej