Płużnicki Szerokopasmowy Internet

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy w 2010 roku złożyło wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Wniosek został rekomendowany do dofinansowania i w lutym 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Płużnicki Szerokopasmowy Internet”. Celem projektu jest zapewnienie szerokopasmowego[…]Czytaj dalej